Nedläggning av tullen på Landvetter

Skriftlig fråga 2013/14:384 av Johansson, Lars (S)

Johansson, Lars (S)

den 3 februari

Fråga

2013/14:384 Nedläggning av tullen på Landvetter

av Lars Johansson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Enligt uppgift ska den fasta tullverksamheten i vår upphöra på två ställen, Landvetter och Kapellskär. Brottsbekämpningen på Landvetter och i Kapellskär ska nödtorftigt skötas av mobila patruller som knappast lär hålla någon dygnet-runt-bevakning. Bakgrunden uppges vara att resurser måste frigöras inom verket för att man ska klara av kostnaderna för att bygga upp det nya datasystemet för elektronisk uppgiftsinlämning. EU:s nya gemensamma lagstiftning på tullområdet påstås kräva att allt informationsutbyte mellan tullen och näringslivet ska ske elektroniskt 2020. Inget annat land förefaller dock jobba lika intensivt med detta som Sverige, som inte heller försökt sig på något nordiskt samarbete i frågan.

Nedläggningen på Landvetter känns ännu märkligare mot bakgrund av höstens medierapportering om ökande narkotikabeslag i exempelvis kurirpost. Det har också kommit rapporter om stoppad smuggling av produkter från utrotningshotade djur eller växter på Landvetter och Arlanda. Det är inte rimligt att landets näst största flygplats lämnas utan fast tullbevakning.

Jag har följande fråga:

Mot bakgrund av vilka fakta och argument vill ministern lägga ned tullbevakningen på Landvetter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-03 Anmäld: 2014-02-04 Besvarad: 2014-02-12 Svar anmält: 2014-02-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-12)