nedläggning av Tingsrätten i Stenungsund

Skriftlig fråga 2003/04:738 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 12 februari

Fråga 2003/04:738

av Lars Tysklind (fp) till justitieminister Thomas Bodström om nedläggning av Tingsrätten i Stenungsund

Domstolsverket fortsätter att lägga fram utredningar om sammanslagningar och nedläggningar av tingsrätter runtom i Sverige. Nyligen har Domstolsverket presenterat utredningar om Skåne län och delar av Västra Götalands län och Hallands län. Om dessa utredningar kommer att följas innebär det att ytterligare sex eller möjligen fem tingsrätter läggs ned.

Ambitionerna att skapa större domstolar, belägna i de större städerna, möter stort motstånd ute i landet. Domstolsverkets slutsatser upplevs som förhastade och utan rejäl underbyggnad. Någon hänsyn tas inte till att de tingsrätter som föreslås bli nedlagda är de som tydligast uppfyller de uppställda verksamhetsmålen, som till exempel Stenungsunds tingsrätt. Det innebär att den rättstrygghet och den kvalitet som i dag råder riskerar att försämras för berörda medborgare. Utredningarna innehåller dessutom inga kostnadsberäkningar vad gäller resor, byggande och hyra av nya domstolslokaler med mera. Slutligen tas ingen hänsyn till vad en domstol kan ha för symbolvärde i rättsskipningens tjänst eller vilket värde de lokala advokatbyråerna har för medborgares och småföretagares möjligheter till juridisk service.

Avser justitieministern att ta hänsyn till vad som angivits ovan om tingsrätter och föranstalta om en bredare utredning om de samhälleliga konsekvenserna av en eventuell nedläggning av bland annat Tingsrätten i Stenungsund?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-02-12 Anmäld: 2004-02-13 Besvarad: 2004-02-18 Svar anmält: 2004-02-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-02-18)