Nedläggning av skattekontor

Skriftlig fråga 2006/07:1576 av Petersson i Stockaryd, Helene (s)

Petersson i Stockaryd, Helene (s)

den 23 augusti

Fråga

2006/07:1576 Nedläggning av skattekontor

av Helene Petersson i Stockaryd (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Skatteverket aviserar att lägga ned ett stort antal lokala skattekontor. I Jönköpings län blir hela höglandet med 90 000 invånare och över 10 000 företag utan handläggarkontor. Mindre ärenden ska skötas av servicekontor som samarbetar med Försäkringskassan och arbetsförmedlingen, övriga hänvisas till Värnamo eller Jönköping. Det är dock oklart hur servicekontoren ska fungera. Regeringen har tillsatt en utredare som ska överväga myndighetssamverkan vid lokala servicekontor. Utredningen ska vara klar senast den 1 november år 2009. Samtidigt är Ansvarskommitténs betänkande ute på remiss. Jag anser att regeringen, och i det här fallet finansministern, måste ingripa. Pågående utredningar måste avvaktas och ett helhetsgrepp tas när det gäller tillgänglighet och service i hela landet.

Mot bakgrund av den pågående remissbehandlingen av Ansvarskommitténs betänkande och utredningen om myndighetssamverkan vill jag fråga:

Är finansministern beredd att agera med anledning av Skatteverkets och övriga myndigheters planer på omorganisation i avvaktan på pågående remisser och utredningar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-08-23 Anmäld: 2007-08-23 Besvarad: 2007-09-06 Svar anmält: 2007-09-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-06)