Nedläggning av skattekontor i Hälsingland

Skriftlig fråga 2006/07:1229 av Pärssinen, Raimo (s)

Pärssinen, Raimo (s)

den 24 maj

Fråga

2006/07:1229 Nedläggning av skattekontor i Hälsingland

av Raimo Pärssinen (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Det kommer oroväckande signaler från Hälsingland angående nedläggningar av lokala skattekontor. Lokala skattekontor är viktiga för såväl orter som regioner genom sin service gentemot allmänheten, företagen samt de rättsvårdande myndigheterna. Vikten av tillgänglighet och närhet för god service från Skatteverket har den tidigare regeringen betonat vid den senaste omorganisationen då samtliga dåvarade skattemyndigheter slogs samman till en myndighet.

Min fråga är om finansministern kommer att verka för att lokala skattekontor inte kommer att läggas ned, som till exempel kontoren i Hälsingland.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-24 Anmäld: 2007-05-24 Besvarad: 2007-05-30 Svar anmält: 2007-05-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-30)