nedläggning av militär verksamhet

Skriftlig fråga 1999/2000:316 av Viklund, Margareta (kd)

Viklund, Margareta (kd)

den 1 december

Fråga 1999/2000:316

av Margareta Viklund (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om nedläggning av militär verksamhet

I proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret har regeringen föreslagit att nästan hälften av brigaderna ska läggas ned. Totalt ska antalet brigader minska från nuvarande tretton till sex.

I och med bl.a. dessa nedläggningar och minskningen av antalet värnpliktiga avslutas ett mycket fint och för samhället ovärderligt arbete. Många framför allt unga pojkar har fått identifikationsobjekt, som de ofta saknat i och med att de inte haft fäder som kunnat ge dem det. Många orter blir också brandskattade på en mycket värdefull yrkeskår.

Från flera håll framkommer misstankar om att vad som redovisas som fakta och motiv i styrgruppens förslag till grundorganisation var redan fastställt innan den gruppen påbörjade sitt arbete. Redan under våren diskuterades i så fall en grundorganisationshypotes där förband och orter utpekades.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder har vidtagits för att ge alla förbandscheferna möjlighet att vara med i processen och få full insyn i hur diskussionerna om det framtida försvaret förs?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-12-01 Anmäld: 1999-12-07 Besvarad: 1999-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-12-08)