Nedläggning av lantmäterikontoret i Årjäng

Skriftlig fråga 2013/14:410 av Svantorp, Gunilla (S)

Svantorp, Gunilla (S)

den 11 februari

Fråga

2013/14:410 Nedläggning av lantmäterikontoret i Årjäng

av Gunilla Svantorp (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Det har kommit till min kännedom att myndigheten Lantmäteriet tänker lägga ned lokalkontoret i Årjäng. Detta har flera gånger tidigare varit på tal men stoppats. Det har märkligt nog inte varit någon remissrunda till kommunerna om den här förändringen. Detta är något som kommer att skapa mycket negativa effekter för både näringsliv och privatpersoner i Årjängs kommun och något som ytterligare kommer att försämra landsbygdens service. Årjäng är dessutom en gränskommun med stort småföretagande där Lantmäteriet har haft stor betydelse för bebyggelse och andra frågor.

Jag undrar med anledning av detta om statsrådet avser att ta några initiativ för att säkerställa att servicen inte försämras i de mindre kommunerna.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-02-11 Anmäld: 2014-02-17 Besvarad: 2014-02-19 Svar anmält: 2014-02-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-19)