nedläggning av KA 2

Skriftlig fråga 1999/2000:330 av Skånberg, Tuve (kd)

Skånberg, Tuve (kd)

den 3 december

Fråga 1999/2000:330

av Tuve Skånberg (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om nedläggning av KA 2

Kungsholms fort i inloppet till Karlskrona är av en utomordentlig kulturell betydelse, utöver sin väsentliga militära vikt. Kungsholms fort är den försvarsanläggning i världen som har den längsta kontinuerliga driften, 319 år, alltså ända sedan 1680. Överste Günter Villman, KA 2, är Kungsholms forts 70:e fortchef i en obruten linje av fortchefer sedan 1680. Fortet har en unik marin arkitektur, ett lokalt museum samt en samling exotiska träd. Karlskrona och dess marina miljö har blivit utsedd till Världsarv, och i detta erkännande av Karlskronas unika kulturella miljö ingår Kungsholms fort. Kostnaden för själva anläggningen är ca 7 miljoner kronor per år.

Militärt sett är fortet i dag basen för två verksamhetsområden, nämligen amfibie- och ubåtsskyddsutbildning, den senare verksamheten vald framför allt på grund av närheten till övningsterrängen i Karlskrona skärgård. Avståndet till lämpliga skarpskjutningsområden för plutons- och kompanistrid är ca 10 minuter. Kungsholms fort är också centrum för ubåtsskyddet, en verksamhet som inte går att flytta utan stora kostnader.

För att undvika enbart museal verksamhet på en så strategisk och dynamisk plats som Kungsholmen bör den nödvändiga basskyddsutbildningen förläggas dit.

Regeringen avser att lägga ned KA 2.

Hur vill försvarsminister säkerställa en kontinuerlig militär drift av Kungsholms fort?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-12-03 Anmäld: 1999-12-07 Besvarad: 1999-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-12-08)