nedläggning av KA 2

Skriftlig fråga 1999/2000:311 av Gylling, Johnny (kd)

Gylling, Johnny (kd)

den 29 november

Fråga 1999/2000:311

av Johnny Gylling (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om nedläggning av KA 2

Regeringen har i proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret föreslagit att Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2) ska läggas ned. De skäl som enligt regeringen talar emot KA 2 som huvudenhet för kustartilleriutbildningen är den "relativt begränsade tillgången på övningsterräng för aktuella förbandstyper" samt att "det krävs vidare investeringar för att skapa en god rationalitet".

KA 2 nedprioriteras i propositionen därför att det är viktigt med militär närvaro i Göteborg som är Sveriges andra stad befolkningsmässigt sett.

Varken i GRO-gruppens förslag eller i propositionen kan jag läsa ut vad för slags investeringar som skulle behöva göras i Karlskrona för att KA 2 skulle kunna utgöra huvudenhet inom kustartilleriutbildningen. Som riksdagsledamot tycker jag det är av stor vikt att få alla fakta på bordet inför ett så stort och komplicerat beslut.

Min fråga till ministern är alltså:

Vilka investeringar skulle krävas i Karlskrona för att KA 2 skulle kunna utgöra huvudenhet inom kustartilleriutbildningen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-11-30 Anmäld: 1999-12-07 Besvarad: 1999-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-12-08)