Nedläggning av DAUM-arkivet i Umeå

Skriftlig fråga 2012/13:607 av Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

den 19 juni

Fråga

2012/13:607 Nedläggning av DAUM-arkivet i Umeå

av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Jag har för en kort tid sedan fått kännedom om att ledningen för Institutet för språk och folkminnen föreslår att man ska lägga ned DAUM (Dialekt‑, ortnamns- och folkminnesarkivet) i Umeå för att flytta verksamheten till Uppsala. I dag finns, förutom i Umeå, verksamheter i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Lund. Med sitt uppdrag är det viktigt att verksamheten finns utspridd i hela landet. För mig är det orimligt att Uppsala skulle kunna vara bas för verksamheten i norra Sverige. Det geografiska perspektivet och de specifika historiska Norrlandsfrågorna samt de samiska frågorna är viktiga argument för att låta arkivet i Umeå finnas kvar.

Skälet till att flytta arkivet i Umeå anges av verksamhetsledningen för Institutet för språk och folkminnen vara det ekonomiska läget. Ledningen säger också att det är den lämpligaste lösningen som man kunde komma fram till för att kunna uppfylla sitt uppdrag gentemot regering och riksdag. Med detta förslag kommer den regionala förankringen, som är så viktig, att gå förlorad. 

Med anledning av det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till kulturministern:

Avser kulturministern att efterfråga av vilka skäl man föreslår denna åtgärd samt hur detta kommer att påverka verksamheternas uppdrag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-06-19 Anmäld: 2013-06-19 Besvarad: 2013-06-26 Svar anmält: 2013-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-26)