Nedläggning av bensinstationer

Skriftlig fråga 2007/08:1367 av Ludvigsson, Anne (s)

Ludvigsson, Anne (s)

den 17 juni

Fråga

2007/08:1367 Nedläggning av bensinstationer

av Anne Ludvigsson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Enligt bensinbranschens företrädare riskerar många bensinstationer i främst glesbygden att läggas ned inom en treårsperiod på grund av kravet att stationerna måste sälja ett förnybart drivmedel. Syftet med reformen är ju att öka tillgängligheten av förnybara drivmedel i hela landet. Därmed kan utsläppen av koldioxid från fossila bränslen minska i syfte att det av riksdagen beslutade miljömålet Begränsad klimatpåverkan kan nås.

Om bensinstationer i glesbygden läggs ned riskerar i stället koldioxidutsläppen att öka av två skäl: dels minskar tillgängligheten av förnybara drivmedel i landet, dels ökar avståndet mellan bensinstationerna vilket tvingar fordonsägarna på de mindre orter som drabbas av en bensinstationsnedläggning att köra betydligt längre sträckor för att kunna tanka sina fordon. En nedläggning av flera bensinstationer i glesbygden är således kontraproduktivt när det gäller att nå vårt miljömål Begränsad klimatpåverkan.

Jag vill därför fråga miljöministern vilka åtgärder han avser att vidta för att fordonsägare i glesbygden ska ha möjlighet att övergå till förnybara drivmedel, som ett led i det nationella arbetet med att nå miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-17 Anmäld: 2008-06-17 Besvarad: 2008-07-02 Svar anmält: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-01)