Nedläggning av Aktsams verksamhet i Hammarstrand

Skriftlig fråga 2006/07:1599 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 31 augusti

Fråga

2006/07:1599 Nedläggning av Aktsams verksamhet i Hammarstrand

av Gunnar Sandberg (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Trygg-Hansa har nyligen beslutat att flytta Aktsams verksamhet i Hammarstrand till Malmö, Växjö och Stockholm. Det är ett hårt slag för Ragunda kommun med sina knappt 6 000 invånare och sätter stopp för den positiva utvecklingen som kommunen haft under senaste året.

Det är 78 anställda som blir uppsagda och med familjer berörs 200–300 personer direkt av nedläggningen. Antalet uppsagda verkar litet, men det motsvarar närmare 10 procent av de privatdominerande tjänsterna i kommunen. Omsatt till förhållandena i Stockholms län handlar det om 54 000 tjänster.

Om de uppsagda flyttar från kommunen sjunker skatteunderlaget med 3–4 procent av kommunens budget, vilket motsvarar 25–30 tjänster. Antalet tomma bostäder skulle ytterligare öka och medelåldern på befolkningen kraftigt höjas. Underlaget för kommersiell service försämras, vilket i sin tur påverkar lönsamheten för företagarna i kommunen.

Det är angeläget att huvuddelen av de anställda kan bo kvar i kommunen och att den inledda positiva utvecklingen kan fortsätta. Till detta behöver kommunen hjälp också av staten.

Därför vill jag fråga näringsministern om hon avser att vidta åtgärder för att Hammarstrand i Ragunda kommun inte avfolkas.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-31 Anmäld: 2007-09-06 Besvarad: 2007-09-14 Svar anmält: 2007-09-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-14)