Neddragningen av gränsskyddet

Skriftlig fråga 2013/14:187 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 10 december

Fråga

2013/14:187 Neddragningen av gränsskyddet

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Från och till Skåne och övriga Sydsverige går många färjeförbindelser med Danmark, Polen, Tyskland och Litauen. Vi har en fast förbindelse Malmö–Köpenhamn. Kastrup används av skåningarna i lika hög grad som Sturup. Till och från Kastrup kan man åka via Öresundsbrons järnvägsförbindelse.

Det finns med andra ord starka skäl för ett bra gränsskydd i Skåne och södra Sverige. Tyvärr har dock gränsskyddet rustats ned, och i Tullverkets södra region har antalet inspektörer sedan 2008 minskat från 269 till 198. Under sommaren uppges det att underrättelseverksamheten haft 13 tips som det inte har funnits personal till att kontrollera. Tipsen innebar alltså att det med hög sannolikhet rörde sig om smuggling.

Nödvändig men dyr it-satsning har slukat pengar som också skulle ha behövts för fler tullinspektörer. Statsrådet borde ha löst denna fråga genom ett särskilt anslag för it-satsningen. Att nyrekrytering inom Tullverket mycket sker av akademiskt utbildade, med högre lönekostnader som följd, bidrar också till att Tullverket sitter trångt rent ekonomiskt.

Genom vilka åtgärder vill finansministern stärka gränsskyddet i Skåne och södra Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-12-10 Anmäld: 2013-12-10 Besvarad: 2013-12-18 Svar anmält: 2013-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-18)