Neddragningarna i vuxenutbildningen

Skriftlig fråga 2006/07:36 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 19 oktober

Fråga

2006/07:36 Neddragningarna i vuxenutbildningen

av Luciano Astudillo (s)

till statsrådet Jan Björklund (fp)

I regeringsförklaringen sa Fredrik Reinfeldt att arbetslinjen och arbetets värde ska återupprättas samt att satsa på kunskap är att investera i Sveriges framtid, i en värld där konkurrensen mellan länder och regioner blir allt större. De kraftfulla neddragningarna i vuxenutbildningen går helt emot dessa två konstateranden.

Statsbidraget till Malmös vuxenutbildning minskar med mer än hälften som konsekvens av regeringens budgetproposition. Regeringen minskar statsbidraget till vuxenutbildningen med 600 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär en tredjedel. Men eftersom de pengar som blir kvar dessutom fördelas på ett annat sätt blir Malmö av med 57 % av sina statsbidrag eller 48,6 miljoner kronor. Dessutom drar regeringen in rekryteringsbidraget för vuxenstuderande, vilket i stort sett betyder att 800 personer i stället måste söka socialbidrag. Jag kan bara konstatera att det tog den nya regeringen tio dagar att överge arbetslinjen.

Det är dessutom ett dråpslag mot de mest utsatta. För många av Malmös arbetslösa är vuxenutbildningen den väg som finns för att de ska kunna komma in på arbetsmarknaden.

Vilka åtgärder avser statsrådet att initiera för att neddragningarna i vuxenutbildningen inte ska leda till ett ökat utanförskap?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-10-19 Anmäld: 2006-10-19 Besvarad: 2006-10-25 Svar anmält: 2006-10-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-10-25)