Neddragning av högre utbildning i Hässleholm

Skriftlig fråga 2012/13:200 av Hedström, Lotta (MP)

Hedström, Lotta (MP)

den 12 december

Fråga

2012/13:200 Neddragning av högre utbildning i Hässleholm

av Lotta Hedström (MP)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Miljöpartiet de gröna har under lång tid kritiserat Alliansens nedskärningar på den högre utbildningen i allmänhet och de riktade nedskärningarna mot de mindre lärosätena i synnerhet. De mindre lärosätena är viktiga för tillgången till högre utbildning i hela landet och för att näringslivet i hela landet ska få möjlighet att forska, samverka och utvecklas med en någorlunda närbelägen högskola.

Nu blir konsekvenserna av dessa nedskärningar allt tydligare. Härom veckan beslöt till exempel Högskolan Kristianstad att lägga ned en större del av verksamheten i Hässleholm. Studenterna i Hässleholm har pekat på kvalitetsbrister till följd av bristande resurser, och regeringens nedskärningar har gjort det omöjligt för högskolan att komma till rätta med detta, vilket gör att nedläggning kvarstår som det enda alternativet.

Det är inte rimligt att den högre utbildningen avlövas i en stor och Skåne-central kommun som Hässleholm på det här viset, särskilt inte i en tid av hög arbetslöshet när många unga desperat behöver tillgång till högre utbildning.

Därför vill jag fråga utbildningsministern:

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att följa upp och åtgärda oönskade negativa konsekvenser av nedskärningar i den högre utbildningen, både för Kristianstads del och för riket i övrigt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-12-12 Anmäld: 2012-12-12 Besvarad: 2012-12-19 Svar anmält: 2012-12-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-19)