Nätutbyggnad

Skriftlig fråga 2016/17:487 av Rickard Nordin (C)

Rickard Nordin (C)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Sverige står inför ett stort behov av att förstärka överföringskapaciteten från produktionen i norr till konsumtionen i söder. Dels tenderar mycket av vindkraften att byggas i norra Sverige, där det finns mycket plats och goda vindlägen, dels är det befintliga nätet föråldrat och kommer att behöva bytas ut oavsett utbyggnaden av det förnybara.

Vi ser i dag allt tydligare skillnader mellan elområde 2 och 3. Svenska kraftnät har vid tidigare tillfällen aviserat förstärkningsåtgärder av det så kallade snitt 2. Dessa ser dock ut att dra ut på tiden. Tillsammans med ledtider på uppemot 13 år i dag för att bygga ny luftledning finns det stora risker för inlåst kraft i norr och högre elpriser i södra Sverige, inte minst då de äldsta fyra reaktorerna i södra Sverige stängs ned 2019–2020.

Min fråga till statsrådet Ibrahim Baylan blir därför:

 

Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att påskynda tillståndsprocesserna att bygga ut stamnätet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-12-09 Överlämnad: 2016-12-12 Anmäld: 2016-12-13 Svarsdatum: 2016-12-27 Sista svarsdatum: 2016-12-27
Svar på skriftlig fråga