Naturvårdsverkets statistik

Skriftlig fråga 2019/20:289 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

På Naturvårdsverkets (SNV) hemsida står följande att läsa: ”Naturvårdsverket har ansvaret för Sveriges officiella statistik när det gäller miljö inom områdena avfall, miljötillståndet, utsläpp (till vatten och luft) samt Miljöbalkens tillämpning.” Enligt ett inslag i Ekot (den 3 oktober 2019) visar det sig dock att SNV har redovisat felaktiga uppgifter till EU då det gäller graden av återvinning av plastförpackningar i Sverige. Detta trots att verket hade kännedom om att uppgifterna inte var korrekta.

Av en rapport (SMED Rapport Nr 01 2019) som SNV tidigare har beställt framgår nämligen följande: ”Mängden utsorterade plastförpackningar har nästan fördubblats, och den rapporterade återvinningsgraden, som baseras på vad som ska rapporteras till EU, har ökat från 26 procent till 44 procent. Verklig materialåtervinningsgrad är dock lägre, eftersom förluster uppstår i sortering och materialåtervinning, samt att det sätts mer plastprodukter på marknaden än vad som rapporteras och ingår i statistiken …”

Att Sverige på detta sätt redovisar felaktiga uppgifter till EU, trots kännedom om detta, är anmärkningsvärt. Dessutom visar den nämnda rapporten att Sverige inte ens når sitt eget nationellt uppsatta mål.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Sveriges ansvariga statistikmyndighet på miljöområdet hädanefter ska lämna rättvisande uppgifter till EU?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-29 Överlämnad: 2019-10-30 Anmäld: 2019-11-05 Sista svarsdatum: 2019-11-06 Svarsdatum: 2019-11-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga