Naturvårdsverkets allvarliga misstag

Skriftlig fråga 2019/20:498 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Förtroendet för Naturvårdsverket har rasat bland landets jägare på grund av att man tagit in en konsult som är en uttalad jaktmotståndare och som har fått tillgång till hemliga register på Naturvårdsverket.

En så stor myndighet som Naturvårdsverket måste kunna klara av att sköta sina uppgifter på ett klanderfritt sätt och måste i annat fall ta ansvar för sina misstag.

Sådana här misstag får inte begås på en myndighet, och ett tungt ansvar för dessa misstag vilar på ansvariga chefer och på generaldirektören för Naturvårdsverket. Regeringen utser landets generaldirektörer.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Har ministern och regeringen fortsatt förtroende för Naturvårdsverket och generaldirektör Björn Risinger? 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-26 Överlämnad: 2019-11-27 Anmäld: 2019-11-28 Sista svarsdatum: 2019-12-04 Svarsdatum: 2019-12-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga