Naturreservat

Skriftlig fråga 2007/08:484 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 13 december

Fråga

2007/08:484 Naturreservat

av Gunnar Sandberg (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Sverige har som bekant avsatt betydande arealer skogsmark som naturreservat. Nyligen har generaldirektören för Skogsstyrelsen aviserat att man kraftigt kommer att utöka dessa reservat. Detta behövs, enligt Skogsstyrelsen, för att bevara den biologiska mångfalden i landet. Naturreservat i sig är naturligtvis något positivt, men ett problem i sammanhanget är att de undandrar arealer för aktivt skogsbruk. Detta kan påverka sysselsättningen negativt, speciellt i landets glesbygdsregioner. Vi bör därför vara helt säkra på att reservaten verkligen behövs innan vi avsätter nya arealer.

Självklart står jag bakom riksdagens mål om att på bästa sätt värna den biologiska mångfalden. Jag vill ändå fråga miljöministern om sambandet mellan bevarad areal och biologisk mångfald.

Är det inte miljöministerns ställningstagande att det finns klara vetenskapliga belägg för att den ökning av reservaten, som Skogsstyrelsen nu föreslår, är nödvändig för att bevara den biologiska mångfalden i vår skogsmark?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-12-13 Anmäld: 2007-12-13 Besvarad: 2007-12-19 Svar anmält: 2007-12-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-19)