naturkatastrofen i Haiti och Dominikanska republiken

Skriftlig fråga 2003/04:1266 av Jonsson, Annica (v)

Jonsson, Annica (v)

den 28 maj

Fråga 2003/04:1266

av Annica Jonsson (v) till statsrådet Carin Jämtin om naturkatastrofen i Haiti och Dominikanska republiken

Under den senaste veckan har dagliga rapporter kommit om situationen på den karibiska ön Hispaniola. Det kraftiga regnovädret har fört med sig en i dag uppskattad dödssiffra på över 2 000 människor. Dessutom är ett stort antal människor saknade.

Allvarligast är problemet vid den södra gränsen mellan Haiti och Dominikanska republiken. Ofantliga lermassor har dragit med sig den redan innan dåliga bebyggelsen och tusentals människor, främst haitier, står i dag utan bostad.

Haiti är ett av Latinamerikas absolut fattigaste länder och hälsoproblemen är stora. I dag massvaccineras barn och vuxna för att förebygga epidemier i ovädrets fotspår. Länderna är nu i stort behov av bistånd utifrån, både akut och långsiktigt för återuppbyggnad.

Jag vill fråga statsrådet Carin Jämtin:

Vad avser statsrådet att göra för att undsätta de som drabbats av de våldsamma regnvädren i Haiti och Dominikanska republiken?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-05-28 Anmäld: 2004-05-28 Besvarad: 2004-06-04 Svar anmält: 2004-06-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-06-04)