naturgrus

Skriftlig fråga 1997/98:565 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1997/98:565 av Carina Hägg (s) till kommunikationsministern om naturgrus

På 1950-talet uppskattade man Sveriges naturgrustillgångar till minst 75 miljarder ton. I slutet av 1982 beslutade riksdagen att en landsomfattande översiktlig inventering av naturgrus och alternativa materiel som bergkross samt morän skulle genomföras. En första etapp av denna inventering är klar.

På uppdrag av Naturvårdsverket har Sveriges Geologiska Undersökning, SGU försökt bedöma hur de tillgängliga naturgrustillgångarna kommer att räcka. Enligt bedömningarna kommer naturgruset att vara förbrukat inom 30 år i ca 50 kommuner. För ca 15 av dessa kommuner kommer naturgruset att vara slut inom 10 år.

Mot bakgrund av ovanstående är det viktigt att seriöst pröva flera åtgärder för att minska användningen av naturgrus. Betong används som vägbyggnadsmaterial utomlands och även om förutsättningarna är andra än i Sverige finns tecken som tyder på att krossad betong kan användas i svensk vägkonstruktion.

Min fråga till regeringen är om kommunikationsminister Ines Uusmann vidtagit åtgärder för att klarlägga om krossad betong kan användas i svensk vägkonstruktion.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-03-13 Anmäld: 1998-03-23 Besvarad: 1998-03-25
Svar på skriftlig fråga