Naturgasledning utanför Skånes kust

Skriftlig fråga 2006/07:1614 av Nylander, Christer (fp)

Nylander, Christer (fp)

den 5 september

Fråga

2006/07:1614 Naturgasledning utanför Skånes kust

av Christer Nylander (fp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Nord Stream har nu beslutat att den naturgasledning som planeras i Östersjön ska dras norr om Bornholm. Därmed kommer den närmare den skånska kusten än vad som tidigare varit tänkt. Förutom de rent säkerhetspolitiska problemen med denna dragning finns det också miljömässiga.

Östersjön är redan ett bräckligt och skadat hav. Vid arbetet med ledningen kan man förvänta sig att tungmetaller från det förorenade bottensedimentet åter sprids i vattnet. Även andra giftiga ämnen som riskerar öka algblomningen skulle röras upp. När ledningen väl är på plats kommer resterna att förbli där även efter att den tagits ur bruk. Skrotet på Östersjöns botten kommer alltså att öka i omfattning.

Avser miljöministern att ta initiativ för att motverka att Nord Streams gasledningen dras nära den skånska Östersjökusten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-09-05 Anmäld: 2007-09-06 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-19)