Naturbruksprogrammet

Skriftlig fråga 2016/17:538 av Caroline Helmersson Olsson (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Skolverket har lämnat förslag till regeringen om att inte införa nya inriktningar inom naturbruksprogrammet i gymnasieskolan. Detta har gjorts i två steg. Dels i april detta år, då Skolverket bland annat föreslår att naturturism tas bort ur examensmålen, dels i november, då Skolverket inte föreslår någon egen programinriktning för naturturism. Båda dessa redovisningar har skapat stor oro inom branschen, hos naturbruksskolorna och bland eleverna. 

Gymnasieutredningen är nu ute på remiss och kommer fortsatt att beredas av Regeringskansliet. Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Anna Ekström:

 

Avser statsrådet att behandla Naturbruksprogrammets utveckling inom ramen för arbetet med Gymnasieutredningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-12-16 Överlämnad: 2016-12-19 Anmäld: 2016-12-20 Svarsdatum: 2017-01-02 Sista svarsdatum: 2017-01-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga