nationsbeteckning på registreringsskyltar

Skriftlig fråga 2000/01:1478 av Jonsson, Elver (fp)

Jonsson, Elver (fp)

den 29 juni

Fråga 2000/01:1478

av Elver Jonsson (fp) till näringsminister Björn Rosengren om nationsbeteckning på registreringsskyltar

I de flesta EU-länder finns numera möjligheten att komplettera bilens registreringsskylt med en EU-symbol och sitt lands nationella bokstav i ett blått fält på vänster kant av skylten. Även i en del länder utanför EU finns registreringsskyltar med landets nationella symbol vid skyltens kant. I Sverige finns inte denna möjlighet. Detta är att beklaga, det skulle vara en angelägen och billig reform att genomföra som skulle stärka både den nationella identiteten samt Europatanken. Enligt min uppfattning bör regeringen så snart det är möjligt uppdra till berörd myndighet att införa möjligheten till landssymbol även på svenska registreringsskyltar.

Med hänvisning till det anförda skulle jag vilja ställa följande fråga till näringsministern.

Är näringsministern beredd att ta initiativ så att även svenska fordon kan få landssymbol på registreringsskyltarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-06-29 Besvarad: 2001-07-05 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-07-05)