Nationellt strategiska flygplatser och tullkontroll

Skriftlig fråga 2007/08:693 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 1 februari

Fråga

2007/08:693 Nationellt strategiska flygplatser och tullkontroll

av Lars Johansson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Flygplatsutredningen klassificerar i SOU 2007:70 Framtidens flygplatser tio flygplatser som nationellt strategiska. Landvetter är en av dessa och den näst största i Sverige. År 2006 var det totala antalet passagerare 4 279 247 och Landvetter stod också för den största ökningen sedan 1990 (49 procent).

En nationellt strategisk och internationellt inriktad storflygplats som dessutom är Sveriges näst största och den starkast växande bör givetvis ha tullkontroll. Enligt förslag från Tullverket mister Landvetter alla sina 26 tullare medan Stockholm Arlandas tullpersonal utökas med fyra till 153. Varför Landvetter inte ska ha tullare medan Arlanda behöver 153 förefaller något gåtfullt. Stor risk finns för att smugglare framöver snarare kommer att välja en flyglinje till Landvetter än till Arlanda.

Bristande tullkontroll blir också ett säkerhetshot mot såväl flyg till och från Landvetter som flygplatsen i sig, såvida inte polisen eller flygplatsen själv vidtar kompensatoriska åtgärder.

Avser statsrådet att agera för bemannade tullkontroller vid de nationellt strategiska flygplatserna med många linjer till stater utanför Schengen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-01 Anmäld: 2008-02-01 Besvarad: 2008-02-06 Svar anmält: 2008-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-06)