Nationellt program för vattensäkerhet

Skriftlig fråga 2012/13:702 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 13 augusti

Fråga

2012/13:702 Nationellt program för vattensäkerhet

av Christina Oskarsson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Under juli 2013 omkom 26 personer genom drunkning, vilket kan jämföras med 21 personer under juli 2012. Totalt har, till och med juli, 77 personer omkommit genom drunkning, en ökning från 61 personer under samma period förra året. De som drabbats mest är vuxna, badande män. Åtta av tio, eller ibland nio av tio, som drunknar är män. Prognosen för hela år 2013 pekar mot hundra omkomna.

Karlstads universitet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjorde nyligen en omfattande studie av nära 3 000 drunkningsolyckor i Sverige de senaste 15 åren. Årets dystra drunkningsstatistik bekräftar resultatet av studien: Drunkning drabbar främst äldre, och just män är kraftigt överrepresenterade. Att män överskattar sin simförmåga kan vara en anledning, alkohol en annan och bristande flytvästanvändning en tredje. Samtidigt har drunkningsolyckorna bland barn minskat under 15-årsperioden, vilket är glädjande. Genom undersökningen genomförd av Karlstads universitet vet vi att cirka 50 procent av alla omkomna hade alkohol i blodet när de drunknade. Andelen var något högre bland män än kvinnor. I vilken mån alkoholen påverkat drunkningsförloppet i varje enskilt fall vet ingen med säkerhet – det man vet är att alkohol försämrar vår förmåga att bedöma risker och att den också försämrar vår fysiska förmåga till överlevnad i vatten.

Det uppges att det är fler som i dag omkommer i drunkningsolyckor än i arbetsplatsolyckor, men vi har ingen statlig aktivitet på det området. Det finns enbart en tjänsteman på MSB som har det här som sitt ansvarsområde.

Avser försvarsministern att ta initiativ till ett nationellt program för vattensäkerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-08-13 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-27 Svar anmält: 2013-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-27)