Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Skriftlig fråga 2011/12:302 av Hallengren, Lena (S)

Hallengren, Lena (S)

den 19 januari

Fråga

2011/12:302 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

av Lena Hallengren (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att utveckla ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg om äldre där anhörigfrågor ingår. 2008 inledde Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, NkA, sin verksamhet och har efter de två inledande åren bedrivit sin verksamhet utifrån ettåriga regeringsuppdrag. Linköpings universitet konstaterar i utvärderingen av verksamheten att det finns goda skäl för att fortsätta utveckla verksamheten i ett mera långsiktigt perspektiv. Socialstyrelsens slutsats av utvärderingen är att NkA bör anta mer permanenta former samt utöka och vidga sitt arbete mot andra anhöriggrupper än äldre såsom anhöriga till barn och ungdomar med funktionsnedsättning, barn som är anhöriga, anhöriga till personer med psykisk ohälsa med flera.

Min fråga till statsrådet är om hon har för avsikt att permanenta verksamheten som NkA bedriver samt när detta i så fall kommer att ske.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-01-19 Anmäld: 2012-01-19 Besvarad: 2012-01-25 Svar anmält: 2012-01-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-01-25)