nationellt handlingsprogram mot självmord

Skriftlig fråga 2004/05:943 av Bråkenhielm, Catharina (s)

Bråkenhielm, Catharina (s)

den 11 februari

Fråga 2004/05:943

av Catharina Bråkenhielm (s) till statsrådet Morgan Johansson om nationellt handlingsprogram mot självmord

Varje år tar omkring 1 200 människor i Sverige livet av sig. Därtill kommer ca 300 dödsfall där det är oklart om orsaken är självmord eller olyckshändelse. Bland yngre män är självmord den absolut vanligaste dödsorsaken. Statistiken visar också att en långvarig trend av nedgång i antalet självmord har brutits.

Trots det är den politiska debatten om problemet mycket begränsad och förhållandevis lite av samhällets resurser riktas mot att minska antalet självmord.

Sedan 1992 rekommenderar WHO varje land att anta ett nationellt handlingsprogram mot självmord. Sådana finns också i Danmark och Norge.

Avser ministern att ta initiativ för att inrätta ett nationellt handlingsprogram mot självmord även i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-02-11 Anmäld: 2005-02-14 Besvarad: 2005-02-16 Svar anmält: 2005-02-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-02-16)