Nationellt centrum i äldretandvård

Skriftlig fråga 2006/07:474 av Westerholm, Barbro (fp)

Westerholm, Barbro (fp)

den 12 januari

Fråga

2006/07:474 Nationellt centrum i äldretandvård

av Barbro Westerholm (fp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Äldre har i dag flera naturliga tänder kvar än för 30 år sedan. Samtidigt har äldre erhållit ringa förebyggande tandvård och har en mängd fyllningar och kronor eller broar som kräver underhållande behandling. Den kunskap vi har om tandvård är huvudsakligen byggd på forskning på yngre individer. Forskning om vilka metoder som är mest effektiva och skonsamma för att tillgodose äldres tandvårdsbehov saknas i stor utsträckning.

Detta var anledningen till att forskare och tandläkare verksamma inom odontologin under förra mandatperioden inledde en diskussion med den dåvarande regeringen om inrättande av ett nationellt centrum i gerodonti-äldretandvård.  Här skulle kunskap inom gerodonti-äldretandvård kunna systematiseras, samlas och finnas tillgänglig för professionerna och för beslutsfattare, brukare och allmänhet. Ett nationellt centrum skulle också kunna ha en viktig uppgift för att säkerställa att resurser för metodstudier används på ett sådant sätt att resultaten är vetenskapligt korrekt framtagna och av god kvalitet för bästa möjliga evidens.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Göran Hägglund om han avser att ta ställning till frågan om inrättandet av ett nationellt centrum i äldretandvård.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-01-12 Anmäld: 2007-01-16 Besvarad: 2007-01-17 Svar anmält: 2007-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-17)