Nationella riktlinjer för obesitasvård

Skriftlig fråga 2019/20:257 av Ulrika Jörgensen (M)

Ulrika Jörgensen (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Obesitas, fetma, ligger bakom vart tionde förlorat levnadsår i Sverige. Denna kroniska sjukdom har många svåra följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Enligt Folkhälsomyndigheten visar statistiken på att 15 procent av kvinnorna och 16 procent av männen i Sverige i dag har ett BMI på 30 eller över, vilket klassas som obesitas. Ett högt BMI är även en allvarlig riskfaktor för att få cancer. Sjukvården lägger i dag 15 gånger så mycket resurser på att behandla följdsjukdomarna till obesitas som på att behandla själva sjukdomen.

Självklart finns det mycket att göra förebyggande på samhällsnivå för att förhindra utvecklingen av obesitas, men för dem som redan lever med sjukdomen måste vården vara jämlik. Närmare 300 000 vuxna svenskar lever med svår obesitas, vilket innebär ett BMI över 35. Mer än en tredjedel av denna grupp har dessutom en obesitasrelaterad följdsjukdom, och enligt Socialstyrelsens data var det under 2017 endast var fjärde person som fick specialistvård för svår obesitas. Med andra ord får inte svårt sjuka obesitaspatienter den specialiserade vård de behöver.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

När kommer ministern och regeringen att ta initiativ till nationella riktlinjer för obesitasvården?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-23 Överlämnad: 2019-10-24 Anmäld: 2019-10-25 Sista svarsdatum: 2019-10-30 Svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga