Nationella riktlinjer för förlossningsvård

Skriftlig fråga 2019/20:627 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Det pågår en mycket viktig diskussion gällande svensk förlossningsvård. När en svensk forskningsstudie genomförde en analys av om det var bättre för mamma och barn om förlossningen sattes igång i graviditetsvecka 41 eller i vecka 42 föll de preliminära resultaten så tydligt ut att studien avbröts i förtid. Detta då det ansågs oetiskt att fortsätta forskningsstudien när resultaten var så tydliga. Tyvärr hann fem ofödda bebisar avlida i den grupp av mammor som i forskningsstudien lottats att sättas igång först i graviditetsvecka 42.

Resultaten av den svenska forskningsstudien visar preliminärt att fler barn överlevde vid tidigare igångsättning av förlossning. Studien visade vidare att det inte förekom någon ökning av antalet kejsarsnitt eller allvarliga komplikationer hos mammorna vars förlossning sattes igång i den tidiga gruppen, det vill säga under graviditetsvecka 41. Det ska dock påpekas att studien ännu inte är färdiggranskad och publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Moderaternas inställning är att tidigare ingångssättning inom förlossningsvården är en fråga för vårdens profession och för myndigheter. Svensk hälso- och sjukvård tar sin utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet. Och de nationella riktlinjerna ska uppdateras och utvecklas när ny kunskap, ny forskning och nya erfarenheter tillkommer. Region Dalarna har enligt uppgifter redan ändrat i sina riktlinjer. Akademiska sjukhuset i Uppsala har också ändrat sina riktlinjer.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern att ta initiativ för att skyndsamt ge i uppdrag att nationellt se över riktlinjerna gällande tidigare igångsättning av förlossningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-12 Överlämnad: 2019-12-13 Anmäld: 2019-12-16 Svarsdatum: 2019-12-27 Sista svarsdatum: 2019-12-27
Svar på skriftlig fråga