Nationella prov

Skriftlig fråga 2017/18:1328 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Skolverkets nationella prov har än en gång läckt ut, och på många håll i Sverige får lärare och rektorer spendera timmar med att kopiera upp ersättningsprov. Eftersom även ersättningsproven på vissa håll läckt ut kan elevernas resultat på dessa i efterhand inte räknas in.

Skolverket har presenterat lösningar i form av separata leveranser av facit vid senare tillfälle, senare leverans av proven, en uppmaning att påbörja provet kl. 9 och föreskrifter om att proven inte får öppnas förrän vid provtillfället. Skolinspektionen ska också granska hur skolledare följer rutinerna vid de nationella proven, och huvudmännen ska följa upp hur hanteringen av proven fungerar. Ändå fortsätter proven att läcka ut.

Det är vidare anmärkningsvärt att de nationella proven fortfarande levereras och skrivs i pappersform. Detta trots målsättningar om att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Något i systemet måste förändras för att lärare, rektorer och huvudmän ska kunna fullfölja sin uppgift att både upprätthålla goda rutiner kring de nationella proven och leverera en kvalitativ och seriös utbildning till eleverna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Ekström följande:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att uppgifterna till nationella proven ska nå skolorna på ett säkert sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-22 Överlämnad: 2018-05-22 Anmäld: 2018-05-23 Svarsdatum: 2018-05-30 Sista svarsdatum: 2018-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga