Nationella mål för cykling

Skriftlig fråga 2017/18:989 av Nina Lundström (L)

Nina Lundström (L)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Nationella mål är ett viktigt instrument för att skapa engagemang och prioritet för viktiga åtgärder. Det finns mätbara mål för infrastruktur, klimat och miljöfrågor men även för exempelvis bredband. Dock saknas det nationella mål för cykling. Vissa kommuner har utformat mål men med tanke på att ansvaret för cykelåtgärder är delat mellan stat, regioner och kommuner vore ett nationellt mål angeläget att ta fram. Målet skulle exempelvis kunna vara att andelen cykling ska öka till 15 procent inom en viss tidsrymd.

Nu pågår arbetet med den nationella infrastrukturplaneringen, vilket gör det möjligt att även tydliggöra cyklingen som eget transportsätt/ trafikslag. I dag är det nästan omöjligt att kunna följa fördelning av anslag och hur de används. Det finns heller inget mål för hur cyklingen förväntas utvecklas. För att höja planeringsstatusen för cyklingen krävs ett tydligt mål samt uppföljning så som för övriga sektorer.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att nationella mål fastställs för cyklingen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-08 Överlämnad: 2018-03-09 Anmäld: 2018-03-13 Svarsdatum: 2018-03-21 Sista svarsdatum: 2018-03-21
Svar på skriftlig fråga