Nationella hjälplinjen

Skriftlig fråga 2003/04:911 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)

den 15 mars

Fråga 2003/04:911

av Sonja Fransson (s) till socialminister Lars Engqvist om Nationella hjälplinjen

Föreningen Nationella hjälplinjen bildades 2001 på initiativ av fem patientorganisationer. Verksamheten består, kortfattat uttryckt, i att anonymt på jourtelefon ge stödsamtal och rådgivning till människor i akut psykisk kris och deras närstående. En viktig del av verksamheten är också att ge information om var de som ringer kan få det ytterligare stöd och den hjälp som de behöver.

Jourmedarbetarna har utbildning och erfarenhet från människovårdande yrken som psykolog, sjuksköterska, socionom och mentalskötare. Hjälplinjen är i stort sett den enda telefonrådgivning av liknande slag som genomgående ges av professionella rådgivare. Den är också den enda professionella jourtelefon som leds av handikappföreningar i samverkan.

Nationella hjälplinjens verksamhet bedrivs nu i projektform med ekonomiskt stöd från Allmänna arvsfonden. Projekttiden går ut den 31 augusti 2004. Denna verksamhet klarar sig inte utan fortsatt stöd från staten och kommer att bli tvingad att snarast läggas ned om inte ekonomin kan lösas.

I dessa tider då vi blivit väl medvetna om betydelsen av stöd för psykiskt funktionshindrade vore det mycket olyckligt att behöva lägga ned en så viktig verksamhet som fungerar väl.

Vad avser socialministern att göra för att denna viktiga verksamhet ska kunna bedrivas också i fortsättningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-03-15 Anmäld: 2004-03-16 Besvarad: 2004-03-24 Svar anmält: 2004-03-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-03-24)