Nationella antagningar för gymnasieutbildningar i musik

Skriftlig fråga 2005/06:1880 av Lindgren, Ulrik (kd)

Lindgren, Ulrik (kd)

den 27 juni

Fråga 2005/06:1880 av Ulrik Lindgren (kd) till statsrådet Ibrahim Baylan (s)

Nationella antagningar för gymnasieutbildningar i musik

I snart 40 år har Landstinget Dalarna bedrivit utbildning i musik vid Musikkonservatoriet i Falun. Skolan har i dag ett riksrekryterande specialutformat gymnasieprogram i musik, och påbyggnadsutbildningar i musik respektive dans. Denna termin har skolan sammanlagt 72 studerande.

Musikkonservatoriet har genom åren lyckats väl i sin ambition att utveckla många unga och lovande musiker för vidare studier vid högskolor och akademier. Skolverket har upprepande gånger kvalitetsgranskat verksamheten och 2005 bedömde man att utbildningen är av god kvalitet och att eleverna uppvisar goda resultat när de lämnar skolan.

Trots detta har Skolverket föreslagit att Musikkonservatoriet inte längre ska ha tillstånd att göra riksintag. Som motiv anges att de estetiska programmen kan tillgodose behoven av förberedande musikhögskoleutbildning.

Ett indraget riksintagstillstånd vore ett dråpslag för Musikkonservatoriet i Falun och för svenskt musikliv. Konkurrensen inom musiklivet är stenhård. För att lyckas krävs utbildningar som tidigt ger en solid grund för högre studier. De estetiska programmen kan i dag inte skapa denna miljö. Både musikhögskolorna och yrkeslivet har i dag problem att rekrytera framtidens professionella musiker. Specialutformande gymnasieutbildningar i musik har därför en central roll i en utbildningsstruktur som inte tål någon ytterligare försvagning.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder så att gymnasieskolor med specialutformade program i musik kan rekrytera nationellt för att utbilda lovande musiker för vidare studier vid högskolor och akademier?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-27 Besvarad: 2006-07-11 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-11)