Nationell tillgång till helikopter vid skogsbrand

Skriftlig fråga 2017/18:1597 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Sommarens allvarliga bränder i Sverige har varit frekventa. Det har bland annat förekommit bränder i Härjedalen, Gävleborg, Dalarna, Jämtland, Norrland, Småland, Skåne och Västra Götaland. I många län förekommer dessa bränder fortfarande.

Bränderna är helt i linje med klimatprognoser som uppger att perioden med hög brandrisk blir längre. Den i särklass bästa tillgängliga och flexibla metoden att släcka skogsbränder är via vattenbombning med helikopter enligt boken Skogsbrandsläckning som används av räddningstjänsterna. Trots det brister Sveriges krisberedskap när det kommer till flyginsatser.

Sverige har idag tio militära helikoptrar med förmåga att bekämpa bränder från luften. Detta är inte en tillräcklig civil resurs för att kunna hantera den brandbekämpningsförmåga som krävs i den nuvarande kris som råder.

Sverige har behövt inkalla hjälp från länder inom EU och Nato för att kunna klara av det allvarliga läget.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

Hur avser ministern att se till att det finns nationell tillgång till helikoptrar när nästa stora skogsbrand bryter ut?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-08-01 Överlämnad: 2018-08-01 Anmäld: 2018-08-09 Sista svarsdatum: 2018-08-15 Svarsdatum: 2018-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga