Nationell strategi mot terrorism

Skriftlig fråga 2012/13:690 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 7 augusti

Fråga

2012/13:690 Nationell strategi mot terrorism

av Carina Hägg (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Sverige har signerat 13 multilaterala konventioner om terrorism och därmed samtidigt förbundit sig att samverka med andra för att motverka terrorism. Jag har tidigare pekat på problematiken med ensamresande krigare och efterfrågat regeringens åtgärder på området. Sedan dess har problematiken dels växt, dels alltmer kommit i dagen. Men frånvaron av förebyggande initiativ, som överväganden om lagförstärkningar, kvarstår.

Det förebyggande arbetet mot radikalisering behöver förstärkas. Anledningarna till att personer reser från Sverige till konfliktområden i syfte att få träning i väpnad strid, och även delta i strid, måste tas på större allvar. Unga mister livet, och svenskar deltar i verksamheter som inte främjar demokratibyggande värden och respekt för mänskliga rättigheter. Vi kan även utgå från att bidrag till finansiering av extremistiskt våld förekommer. I några fall framkommer även koppling till terrorism. 

Att Säkerhetspolisen arbetar aktivt med att förebygga att personer åker utomlands för att delta i väpnad strid samt därefter med att bedöma om en person utgör något hot när han eller hon återvänder till Sverige är viktigt. Men jag vill understryka att ansvaret i samhället är bredare än så. Regeringen har att bedöma vilka opinionsgrupper man legitimerat, och regeringen bör dessutom förstärka den nationella strategin mot terrorism med åtgärder.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att förstärka en nationell strategi mot terrorism?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-07 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-21 Svar anmält: 2013-08-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-21)