Nationell strategi för investeringar i immateriella tillgångar

Skriftlig fråga 2015/16:1391 av Jörgen Warborn (M)

Jörgen Warborn (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

De företag som intensivt utnyttjar immateriell egendom står för 30 procent av jobben i Sverige och skapar 40 procent av det samlade ekonomiska värdet i landet. Företagen skapar omfattande exportintäkter, vilket gör att de också indirekt bidrar till jobbskapande hos underleverantörer och enklare tjänsteföretag.

Immateriellt värdeskapande blir allt viktigare och därför bör Sverige snarast följa efter de länder som redan tagit fram en nationell strategi för att främja investeringar i immateriella tillgångar. Japan, Singapore och Norge är exempel på länder som redan sett vikten av detta.

En central del i dessa strategier är att stärka äganderätten för de som investerar i framgångsrika nya idéer, uppfinningar, varumärken och digitalt material. En sådan strategi kunde skapa en samlad vision för samtliga aktörer som är viktiga för att långsiktigt säkra svensk konkurrenskraft i en internationell ekonomi som alltmer präglas av kunskap, innovation och immateriella tillgångar.

Med anledning av ovan vill jag fråga närings- och innovationsminister MikaelDamberg följande:

Har ministern och regeringen några planer på att ta fram en nationell strategi för att främja investeringar i immateriella tillgångar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-06-21 Överlämnad: 2016-06-21 Anmäld: 2016-06-22 Sista svarsdatum: 2016-06-29 Svarsdatum: 2016-07-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga