Nationell mobilisering

Skriftlig fråga 2007/08:980 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 17 mars

Fråga

2007/08:980 Nationell mobilisering

av Lars Wegendal (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I går kom en mycket glädjande rapport. Lotteriinspektionen lämnade sin rapport om illegala spel i landet. Rapporten visar på att antalet illegala automatspel minskat med en tredjedel. Detta är naturligtvis oerhört positivt eftersom stora delar av vinsterna från dessa automater går till att finansiera kriminella gäng och deras verksamhet. Men också för att illegala automater är helt okontrollerade och skördar väldigt många offer, ekonomiskt och socialt. Justitieministern och jag är säkert överens om att den lovvärda satsningen som kallas nationell mobilisering mot grov brottslighet inte ännu haft mer än marginell effekt på just denna verksamhet.

Jag vill därför fråga justitieministern på vilket sätt hon bedömer att denna nationella mobilisering mot grov brottslighet riktar sin udd mot just verksamheterna med illegala spelautomater i landet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-17 Anmäld: 2008-03-18 Besvarad: 2008-03-27 Svar anmält: 2008-03-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-27)