Nationell maritim strategi

Skriftlig fråga 2008/09:141 av Staxäng, Lars-Arne (m)

Staxäng, Lars-Arne (m)

den 24 oktober

Fråga

2008/09:141 Nationell maritim strategi

av Lars-Arne Staxäng (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

En av Sveriges viktigaste näringar är sjöfartsnäringen. Den är viktigt för Sveriges ekonomi och antalet arbetstillfällen som direkt och indirekt kan kopplas till näringen är stort. Enbart den kommersiella sjöfarten och industrier sysselsätter runt 60 000 anställda. Antalet anställda i Sverige som har sin inkomst från någon typ av maritim anknytning uppgår totalt till hela 220 000.

Dessa fakta kommer många gånger i skymundan när de viktigaste näringarna i Sverige och de utmaningar som dessa står inför ska diskuteras. Enligt min mening är det mycket viktigt att Sverige har ett regelverk som är i överensstämmelse med internationella regler och EU-överenskommelser. Det är också viktigt att Sverige ligger i framkant inom till exempel miljöfrågor som rör sjöfartens område.

De allra flesta länder har en nationell maritim strategi. Våra grannländer i Norden och många andra EU-länder har antagit sådana med stor framgång, då detta leder till en utveckling för näringen och ger fler arbetstillfällen.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att tillse att även Sverige liksom flertalet andra EU-länder antar en nationell maritim strategi?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-24 Anmäld: 2008-10-24 Besvarad: 2008-10-29 Svar anmält: 2008-10-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-29)