nationell kommitté för Linnéjubileet

Skriftlig fråga 2004/05:643 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 20 december

Fråga 2004/05:643

av Lars Wegendal (s) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om nationell kommitté för Linnéjubileet

Vid tidigare tillfällen har jag frågat olika ministrar om statens engagemang vid firandet av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse. Senast har jag i oktober 2004 fått svar från dåvarande utbildnings- och forskningsministern Thomas Östros att han var angelägen om att firandet skulle bli framgångsrikt och att han därför noga följde det arbete som Kungl. Vetenskapsakademien med flera satt i gång.

De satsningar som hitintills gjorts på olika håll har dock präglats av en viss spretighet, utan en tydlig nationell linje.

Nu har emellertid den nationella samordnaren och Länsstyrelserna i Kronobergs och Uppsala län funnit varandra. En interimsstyrelse har bildats och syftet med samordningen har lagts fast. Det är för det första att visa världen den höga naturvetenskapliga nivå vi har i landet och att vi i Linnés fotspår är en världsnation. För det andra ska firandet få unga att satsa på studier och forskning inom området.

En hederskommitté med konungen som beskyddare har bildats. På olika orter i landet arbetar man intensivt med fantastiska lokala projekt. Vad som nu saknas är en nationell jubileumskommitté och ett statligt engagemang. Det är viktigt för att skapa de ekonomiska förutsättningarna för firandet.

Jag vill fråga utbildnings- och kulturministern vad han är beredd att ta för initiativ för att en nationell jubileumskommitté ska bildas.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-12-20 Besvarad: 2004-12-23 Svar anmält: 2005-01-07 Anmäld: 2005-01-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-12-23)