Nationell handlingsplan för de mest utsatta barnen

Skriftlig fråga 2013/14:690 av Jennie Nilsson (S)

Jennie Nilsson (S)

till Statsrådet Maria Larsson (KD)

 

Den borgerliga regeringens ekonomiska politik har på ett systematiskt sätt ökat klyftorna i samhället genom enorma skattesänkningar för de allra rikaste. Detta drabbar framför allt många barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer.

Gemensamt för nästan alla barn som lever i fattiga familjer är att deras föräldrar antingen saknar jobb eller jobbar deltid. Därför är en aktiv arbetsmarknadspolitik den allra viktigaste åtgärden för att bekämpa barnfattigdomen.

Olika rapporter om barnfattigdom i Sverige har visat på behovet av att analysera förändringar i trygghetssystemen ur ett barnperspektiv, så att de inte får diskriminerande effekter. Att minska sociala och ekonomiska klyftor förbättrar barns villkor och skapar likvärdiga förutsättningar för alla barn i Sverige. Ett rimligt krav är därför att regeringen analyserar effekterna av sin politik ur ett barnperspektiv och att man upprättar en nationell handlingsplan med syfte att värna och stärka de mest utsatta barnen.

Avser statsrådet att ta fram en nationell handlingsplan för att få en tydlig bild av vad som behöver göras för att motverka och förebygga barnfattigdomen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Överlämnad: 2014-06-17 Inlämnad: 2014-06-17 Sista svarsdatum: 2014-06-25 Besvarad: 2014-07-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga