nationalmuseum för idrott

Skriftlig fråga 1997/98:744 av Persson, Bertil (m)

Persson, Bertil (m)
Fråga 1997/98:744 av Bertil Persson (m) till kulturministern om nationalmuseum för idrott

Idrottsrörelsen är landets största folkrörelse. Dess historia behöver förvisso dokumenteras med en nationell museiinstitution. Landets första idrottsmuseum upprättades i Malmö. Visserligen har riksidrottsförbundet senare bortfört en stor del av samlingarna därifrån, för att förvara dem nedpackade och otillgängliga för allmänheten. Idrottsmuseet i Malmö skulle snabbt kunna omvandlas till ett idrottens nationalmuseum om de bortförda samlingarna återställdes. Idrottsministern anser visserligen att idrottens museifrågor är en fråga för idrotten själv, men med hänsyn till idrottsrörelsens betydelse har frågan en vida större vikt.

Är kulturministern beredd att medverka till ett nationalmuseum för idrott, byggt på de värdefulla samlingarna från Malmö?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-05-14 Anmäld: 1998-05-18 Besvarad: 1998-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.