nationaldagen som helgdag

Skriftlig fråga 2002/03:1023 av Olovsson, Fredrik (s)

Olovsson, Fredrik (s)

den 28 maj

Fråga 2002/03:1023

av Fredrik Olovsson (s) till statsrådet Pär Nuder om nationaldagen som helgdag

Nationaldagen har successivt fått en allt starkare ställning hos svenska folket. I en alltmer globaliserad värld förefaller den nationella identiteten bli allt viktigare. Samtidigt finns det glädjande nog få spår som tyder på att det ökade intresset för att fira nationaldagen har lett till en mer inskränkt nationalism. Tvärtom försöker många kommuner att göra nationaldagen till en dag för integration och gemenskap, när exempelvis nya svenska medborgare välkomnas och firandet görs bredare och större.

Nationaldagens starkare ställning har kommit till stånd utan att den 6 juni varit allmän helgdag. Processen mot att göra nationaldagen till helgdag har emellertid startat. Förra året beslutade riksdagen att den 6 juni ska bli allmän helgdag och att regeringen ska utarbeta ett sådant förslag. Jag har stor förståelse för att något förslag ännu inte kommit då det finns många aspekter att fundera över. Att införa en helt ny helgdag skulle enligt beräkningar från näringslivets organisationer kosta åtskilliga miljarder. Att byta ut en annan helgdag till förmån för nationaldagen ter sig därför som en rimligare lösning, men kräver givetvis andra överväganden. Med anledning att vi nu återigen närmar oss en nationaldag utan att dagen är helgdag vill jag ställa en fråga till statsrådet Nuder.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Sveriges nationaldag så snart som möjligt ska vara allmän helgdag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-28 Anmäld: 2003-05-28 Besvarad: 2003-06-04 Svar anmält: 2003-06-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-04)