Näthandeln och konsumentskyddet

Skriftlig fråga 2011/12:698 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 12 juli

Fråga

2011/12:698 Näthandeln och konsumentskyddet

av Christina Oskarsson (S)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Kronofogdemyndigheten har behandlat näthandeln i en omvärldsanalys från april i år. I denna togs bland annat upp den undersökning som Konsumentverket publicerade i september 2011, en rapport där e-handelsföretagen kritiserades för sitt agerande gentemot sina kunder. Oklara köpevillkor, bristande kundservice och långa leveranstider har varit mer regel än undantag. Konsumentverkets granskning av 713 näthandelsföretag och deras webbsidor visade att hela 69 procent av e-handelsföretagen inte följer lagen om e-handel. Bristerna visade sig i att webbsidorna helt eller delvis saknar uppgift om bolagets organisationsnummer och kontaktuppgifter till kundsupport eller motsvarande. Enligt lagen ska sådana uppgifter framgå tydligt på webbsidorna. Endast 32 procent av företagen uppfyllde helt bestämmelserna i lagen om e-handel.

Kronofogden har bland sökande borgenärer identifierat många företag som sysslar med e-handel eller finansbolag som förmedlar finansiering av internethandel. Dessa företag lämnade under år 2011 in drygt 150 000 betalningsförelägganden till kronofogden, där fordran kan knytas till e-handel.

Genom vilka initiativ vill statsrådet se till att e-handelsföretagen följer lagstiftningen vilket skulle kunna bidra till att begränsa inflödet av ärenden till kronofogden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-07-12 Besvarad: 2012-07-26 Svar anmält: 2012-08-16 Anmäld: 2012-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-07-26)