Näthandel som alternativ till hemtjänst

Skriftlig fråga 2017/18:766 av Barbro Westerholm (L)

Barbro Westerholm (L)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Det blir allt vanligare att äldre som behöver hjälp med matinköp hänvisas till nätbutiker med hemleverans.

Det finns för- och nackdelar med det. Bland fördelarna märks inte minst att äldres självbestämmande ökar, om de själva kan välja från en nätbutik med stort utbud snarare än att hoppas på att hemtjänstpersonalen hittar ungefär det de vill ha i närbutiken. Hemtjänstpersonal skulle kunna få mer tid med den som behöver hemtjänst, och det är tryggt och praktiskt att slippa kontanthantering och kvittoredovisningar.

Men nätbutikerna har ofta leveransavgifter, särskilt för mindre inköp på 50–100 kronor. Det innebär en kraftig fördyring för den som är beroende av att handla på det viset. För den som har en låg pension kan det vara mycket kännbart.

Vissa kommuner har avtal med näthandelsföretagen som innebär att den enskilde inte betalar någon leveransavgift. Men andra kommuner låter de äldre själva betala. Det är dock tveksamt om detta är förenligt med det högkostnadsskydd för äldreomsorgen som regleras i socialtjänstlagen, den så kallade maxtaxan. Den årsrika ska naturligtvis stå för kostnaden för sina egna inköp, men leveransavgifterna är en följd av att hemtjänsten inte längre står för de leveranser som den äldre har ett biståndsbedömt behov av. Det blir en övervältring av kostnader från kommunen till dem som behöver hemtjänst.

Jag vill därför fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Avser statsrådet att verka för att förtydliga regelverket, så att den som behöver hjälp med matinköp inte ska behöva betala avgifter utöver maxtaxan för äldreomsorg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-09 Överlämnad: 2018-02-12 Anmäld: 2018-02-13 Svarsdatum: 2018-02-21 Sista svarsdatum: 2018-02-21
Svar på skriftlig fråga