Närpolisens verksamhet

Skriftlig fråga 2013/14:693 av Roger Haddad (FP)

Roger Haddad (FP)

till Justitieminister Beatrice Ask (M)

 

Det brottsförebyggande arbetet generellt och det polismyndigheterna gör i synnerhet har en viktig funktion i samhället. Inte minst gäller det att motverka att ungdomar hamnar i kriminalitet och i ett utanförskap långt ifrån studier och arbete. Storstäderna och i synnerhet Stockholm och dess förorter har tidvis haft trygghetsproblem – ett exempel är Husby. En viktig lärdom är att polisen har en central uppgift i att bidra till en grundläggande trygghet – för att andra samhällsfunktioner ska kunna fungera. Det gäller allt från skolor och bibliotek till att räddningstjänsten ska kunna göra sitt arbete vid utryckningar.

Regeringen har återkommande framhållit vikten av det förebyggande arbetet och polisens roll, och inför kommande ny polisorganisation vid årsskiftet 2014/15 betonas en lokal och synlig polis. En permanent nära arbetande polis i vardagen är ett väldigt effektivt sätt att bringa ordning och lugn, inte minst i dialog med ungdomar i utsatta områden.

Arbetet för att behålla och förbättra denna utveckling är beroende av att polismyndigheterna har ett tydligt uppdrag att just arbeta brottsförebyggande. Det är också viktigt att polismyndigheterna på regional och lokal nivå skapar de förutsättningar som krävs för en närvarande polis som är en del av vardagen och inte endast åker ut i akuta situationer.

Min fråga till justitieminister Beatrice Ask (M) blir: Vad kan ministern och regeringen göra för att förtydliga detta brottsförebyggande uppdrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-06-18 Inlämnad: 2014-06-18 Sista svarsdatum: 2014-06-25 Besvarad: 2014-06-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga