närpolis i Trångsund-Skogås

Skriftlig fråga 2001/02:638 av Agestav, Amanda (kd)

Agestav, Amanda (kd)

den 31 januari

Fråga 2001/02:638

av Amanda Agestav (kd) till justitieminister Thomas Bodström om närpolis i Trångsund-Skogås

I över ett år har Trångsund-Skogås varit utan närpolis. Samtidigt har både kriminalitet och missbruk ökat. Östra Huddinge är en väldigt barn- och ungdomsrik kommundel, många föräldrar känner stor oro. Bl.a. ligger en grundskola alldeles intill Skogås centrum och det är inte positivt att missbruket finns så nära.

De flesta närpoliser på Södertörn har flyttats trots att många medborgare känner att de bor i ett område med stora behov. Redan före närpolisens nedläggning fanns problem i kommundelen, så stora att det från regeringens sida ansågs att stadsdelen skulle få del av storstadssatsningen. I samband med att Trångsund-Skogås fick storstadssatsningspengarna, så sker två mord i Skogås. Vad händer senare samma år? Jo, närpolisen tas bort!

I Trångsund-Skogås kommundel har medborgare engagerat sig och samlat in namnunderskrifter för att få tillbaka närpolisen i området. Trångsund-Skogås är bara ett exempel av många där närpolisen försvunnit. Närpoliser är en förutsättning för ett tryggt samhälle och en trygg boendemiljö.

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att säkerställa en fungerande närpolisverksamhet i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-01-31 Anmäld: 2002-02-05 Besvarad: 2002-02-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-02-06)