narkotikaklassificering av GBL

Skriftlig fråga 2000/01:1021 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 6 april

Fråga 2000/01:1021

av Anita Sidén (m) till justitieminister Thomas Bodström om narkotikaklassificering av GBL

Nyligen grep polisen i Göteborg ett par personer misstänkta för narkotikabrott. Polisen var dock tvungen att frisläppa dem. Det aktuella preparatet, GBL, är nämligen inte klassat som narkotika.

GBL, gammabutyrolakton, är ett lösningsmedel som bl.a. används för att ta bort klotter. När det konsumeras omvandlas det med magsyrorna och därigenom fås samma effekt som med GHB. Effekten är alltså densamma, men till skillnad från GHB sker det på laglig väg.

Naturligtvis finns det problem med att narkotikaklassificera ett medel som används för rengöringsändamål. Icke desto mindre skulle en fortsatt legal användning av GBL göra GHB ointressant. De som i framtiden är intresserade av att använda GHB kan enkelt byta till GBL. Lagen skulle då på denna punkt bli ihålig.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att GBL ska bli narkotikaklassificerat?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-04-06 Anmäld: 2001-04-17 Besvarad: 2001-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-04-18)