Narkotikaklassade läkemedel på svarta marknaden

Skriftlig fråga 2006/07:689 av Pehrson, Johan (fp)

Pehrson, Johan (fp)

den 21 februari

Fråga

2006/07:689 Narkotikaklassade läkemedel på svarta marknaden

av Johan Pehrson (fp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Enligt Socialstyrelsen har antalet personer med missbruks- och beroendeproblem ökat i Sverige under de senaste åren. Det är givetvis allvarligt. Regeringens satsningar på vården och framför allt på det preventiva arbetet för att ungdomar inte ska hamna i missbruk är därför mycket viktigt. Att Socialstyrelsen nu tagit fram nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården är också positivt och kan säkerställa en vård som bedrivs enhetligare och som inte är avhängig av var personen i fråga bor.

Ett problem som dock uppmärksammats på senare tid är när narkotikaklassade läkemedel skrivs ut av läkare till patienter som i sin tur säljer vidare läkemedlet till andra missbrukare. Enligt Socialstyrelsen handlar det om stora summor pengar som samhället får betala i subventioner av läkemedlen. Konsekvenserna av missbruket i sig leder ju också givetvis till oerhörda samhällsekonomiska kostnader.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialministern vilka åtgärder han avser att vidta för att få bukt med att legalt utskrivna narkotikaklassade läkemedel säljs vidare illegalt.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-02-21 Anmäld: 2007-02-21 Besvarad: 2007-02-28 Svar anmält: 2007-02-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-28)