narkotikahandeln i Christiania

Skriftlig fråga 2001/02:1404 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)

den 4 juli

Fråga 2001/02:1404

av Inger Lundberg (s) till socialminister Lars Engqvist om narkotikahandeln i Christiania

Europas politiker har som sin viktigaste uppgift att medverka till goda uppväxtvillkor för barn och unga. I det ligger det självklara ansvaret att värna barn och ungdom från missbruk och hålla Europa rent från narkotika.

Därför finns det skäl att se med stort allvar på narkotikaförsäljningen i den danska frizonen Christiania i Köpenhamn. Omfattningen av narkotikahandeln i Christiania har blivit alltmer omfattande och är på intet sätt bara en begränsad handel, som berör de boende. Inom området säljs sedan en tid tillbaka hasch helt öppet. En Bergslagsfamilj som nyligen besökte området såg på kort tid ett fyrtiotal kiosker med öppen försäljning, prisuppgifter etc. Hos kioskerna handlade många ungdomar, inte minst svenska tonåringar. Till det kom en omfattande handel med tyngre droger, tillbehör till narkotikamissbruk etc. i området.

Öresundsbron har gjort det lätt för svenska ungdomar att nå Köpenhamn och Christiania och svenska myndigheters möjligheter att bekämpa handel och införsel från Christiania är små. Det finns skäl att se med stort allvar på det bristande engagemanget för att bekämpa narkotikahandeln från danska myndigheters sida. Christiania kan inte längre bara ses som en charmfull oas med intressant kultur och arkitektur. Det börjar alltmer bli en varböld, vars cyniska handel med narkotika drabbar ungdomar från olika europeiska länder hårt. Det danska ordförandeskapet ökar det moraliska trycket på danska staten att ta ansvar för den narkoktikahandel som sker i Christiania.

Jag vill därför fråga socialministern om han avser att ta kontakt med sin danska kollega för att få tillstånd nya samtal om narkotikahandeln i Christiania.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-07-04 Besvarad: 2002-07-22 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-07-22)